Accomplishments

  • BNEO Seminar
  • Brgy. Ordinance (Pagbabawal ng Aso sa daan)
  • Kaanib
  • Renovation of canals
  • Dengue Fogging Activity
  • Tuyo Festival
    • Best in Costume (Hon. Rommel M. Santos)
    • 1st runner up (Tuyongay)
Ċ
Ibayo Barangay,
Aug 30, 2015, 3:23 AM
Comments